Блог за wordpress, дизайн, SEO, технологии

Leo Creative Design

Perl: Hello world

Perl: Hello world

А това е Здравей, свят (Hello, world!), казано чрез Perl

Да разгледаме този фрагмент:
hello_world.pl

#!/usr/bin/env perl

print “Hello, World!\n”;
А така?
hello_world_blocks.pl

#!/usr/bin/env perl

print “Hello”;
{
print “,”;
{
print “World!”;
{
print “\n”;
}
}
}

Добре е да се знае в този пример се вижда “\n” в края на израза “Hello, world”, в много програмни езици са валидни следните escape последователности:
\n – Нов ред
\t – Нов таб, т.е все едно сме натиснали Tab, на клавиатурата
\b – Нещо като (backspace)

Всеки, който се е занимавал с други програмни езици, ще намери нещо странно във втория пример и ще се учуди, че как това нещо работи… Да, факт, е че работи! Също следният пример също работи:
print “Hello, World!”, “\n”;

Още от тези примери се вижда, по колко начина може да се направи това елементарното примерче : Hello, world на Perl. А какво ли може с по – сериозни задачи???

Преди да се старира скрипа, трябва да има инсталиран perl на системата, обикновенно си идва с Linux/Unix дистрибуцията. Проверява се така:

asenov@athome:/tmp/perl$ which perl
/usr/bin/perl

След това задължително правим файловете изпълними със съответният permitio