Блог за wordpress, дизайн, SEO, технологии

Leo Creative Design

Как да създадем файл с определен размер в Linux/Unix

Как да създадем файл с определен размер в Linux/Unix

Много често ме питат, как в Linux/Unix да създадем файл с определен размер: 1MB, 2MB и други

Това под Linux/Unix става много лесно, с командата dd (/bin/dd), а създадения файл е на практика не четим, но ако е нужен определен размер за файл за някои цели, това е подходящия начин. Командата в Linux/Unix в shell-а e dd. По-долу има има няколко примера за файлове с размери: 1MB, 2MB, 5MB, 10MB.

За повече информация за командата dd, може да се намери с команда man dd.

Как да създадем файл с размер точно 1MB?
dd if=/dev/zero of=/tmp/oneMB bs=1048576 count=1 #1024*1024=104576 = 1МБ

Комадната dd работи с байтове и за това е нужна математическа формула за преобразуване на MB (Мегабайт в байт) n*1024*1024, където n означава нужния брой бегабайти. Т.е ако искаме да изчислим 1MB в байтове то трябва да се ползва уравнението: 1*1024*1024, или n*1024*1024 – където n – брой MB, които са нужни. Напимер за 1MB, 2МБ, 5MB, 10MB, може да се изчисли така: (1*1024*1024, 2*1024*1024, 5*1024*1024, 10*1024*1024).

Съответно:

#Файл с размер 1МБ
dd if=/dev/zero of=/tmp/oneMB bs=1048576 count=1 # 1*1024*1024

#Файл с размер 2МБ
dd if=/dev/zero of=/tmp/twoMB bs=2097152 count=1 # 2*1024*1024

#Файл с размер 3МБ
dd if=/dev/zero of=/tmp/threeMB bs=3145728 count=1 # 3*1024*1024

#Файл с размер 4МБ
dd if=/dev/zero of=/tmp/fourMB bs=4194304 count=1 # 4*1024*1024

#Файл с размер 5МБ
dd if=/dev/zero of=/tmp/fileMB bs=4194304 count=1 # 5*1024*1024

Дано нястоящия трик ви е полезен и необходим при работа с Linux/Unix на вашия лаптоп